Stockholms Hem – Byälvsvägen

Underentreprenör åt JP Blombergs AB
240st säkerhetsdörrar