.

Välutbildade Fönstermontörer


Rustik AB är en snabbväxande fönsterentreprenör som drivs av arbetsledaren Mathias Jonsson med lång bakgrund i branschen. Med väldokumenterad arbetserfarenhet så har vi stor kunskap av alla arbetsmoment och processer vid fönstermontage och byten. Vi riktar oss främst mot kommersiella beställare som bygg- och fastighetsbolag, allmännyttan och bostadsrättsföreningar. Vår vision är att bli en ledande entreprenör inom vår bransch i Mälardalen med fokus på Stockholmsregionen.

Fönsterbyten glasbyte ROT

.

.

Totalentreprenad totala lösningar brf

Totalentreprenad 


Företaget har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation och servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och via rekommendation. Rustik AB utför helhetsåtaganden som totalentreprenör till fönsterbyten, montering av fönster och dörrar till såväl nyproduktion samt vid ROT-Projekt.

.

.

Ordning och reda


Rustik AB använder digitaliserade egenkontroller för klara rutiner, kontroll och tidsbesparningar för både beställare och entreprenörer. Ni som beställare följa oss genom hela projektet. Vi kan därmed säkerställa att alla incidenter följs upp och ger fullt stöd till ert arbetsmiljö-, kvalitets- och förbättringsrelaterat arbete via internet. Tryggt och säkert för alla parter. Med möjligheter att bli aviserad via e-post när tidpunkten för bl.a. besiktningar närmar sig.

Lossning etablering förvaring

.

.

Svenska Dörrar och fönster

Svensktillverkare Fönster


Våra montörer går löpande utbildningar i svenska lagar, regler och håller oss ajour i trender, teknik och energieffektivisering. Fönster ska idag vara miljövänliga, energieffektiva, ljudisolerade och samtidigt inte ge avkall på estetik . I ett hårt nordiskt klimat behövs fönsterlösningar från en som har erfarenhet av klimatet i första hand. Rustik AB använder sig endast av Svensktillverkade och beprövade fönsterlösningar från de ledande leverantörerna för hållbara och långsiktiga fastighetsvärden.

.

.

Fackmannamässigt utförande


Företaget innehar erforderliga entreprenad- och trygghetsförsäkringar, rätt behörigheter och certifikat finns för våra fönsterentreprenader. Företagets arbetsledare har utbildning som byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-U- BAS-P, samt innehar ID06. Bolaget har god ekonomi samt F-Skattsedel.

Fackmanamässig behöriga certifierade KMA krav

.